DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Nasadzenia drzew wraz z zakupem i dostawą sadzonek na terenie pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 338, 340, 341, 342, 346, 378, 385, 395, 396, 451 i 455. Drukuj Email
z dnia: 2015-09-07
Nazwa zadania Nasadzenia drzew wraz z zakupem i dostawą sadzonek na terenie pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 338, 340, 341, 342, 346, 378, 385, 395, 396, 451 i 455.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.188.2015
Termin składania ofert 2015-09-11 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Beata Kozioł
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

 

1_188_2015_zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

 

1_188_2015_zbiorcze zestawienie propozycji cenowych

1_188_2015_ogloszenie o wyborze najkorzystniwjszej propozycji cenowej

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :