DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej… - w tym: Budowa zatoki autobusowej w m. Rakoszyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 Drukuj Email
z dnia: 2015-09-03
Nazwa zadania Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej… - w tym: Budowa zatoki autobusowej w m. Rakoszyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.184.2015
Termin składania ofert 2015-09-10 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

184_2015 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowe 03_09_2015

184_2015 formularz propozycji cenowej - zalacznik nr 2 03_09_2015

184_2015 pfu wwiopp wwiorb oraz materialy dodatkowe 03_09_2015

184_2015 informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :