DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wymiana pojedynczych szyn typu S49 na linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa. CPV 45234100-7, 45234116-2. Drukuj Email
z dnia: 2015-08-07
Nazwa zadania Wymiana pojedynczych szyn typu S49 na linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa. CPV 45234100-7, 45234116-2.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.148.2015.AK
Termin składania ofert 2015-08-14 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18(19) wew. 12, tel. 71 / 39 17 233, fax 75 / 75 510 18(19) wew.15
Załączniki

 

 

1-148-15 Informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej (18.08.2015 r.)

1-148-15 Zaproszenie do złożęnia propozycji cenowej

1-148-15 Załączniki nr 2 i 3 do zaproszenia (edytowalne)

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :