DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Naprawa studzienek ściekowych i studni rewizyjnych w drogach wojewódzkich Służby Utrzymaniowej Legnica. CPV 45.23.3.42-6. Drukuj Email
z dnia: 2015-07-24
Nazwa zadania Naprawa studzienek ściekowych i studni rewizyjnych w drogach wojewódzkich Służby Utrzymaniowej Legnica. CPV 45.23.3.42-6.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.142.2015
Termin składania ofert 2015-08-05 13:26 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71/39 17 233, -166; 71/39 17 110
Załączniki

  2721-142-2015-zaproszenie-do-zlozenia-propozycji-cenowej

2721-142-2015-specyfikacje-techniczne

  2721-142-2015-przedmiar-robot

ni-2721-142-2015-informacja-o-wyborze

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :