DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Naprawa przez uszczelnienie podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich Nr 375, 376 i 382. CPV 45222142-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-07-16
Nazwa zadania Naprawa przez uszczelnienie podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich Nr 375, 376 i 382. CPV 45222142-6
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.139.2015
Termin składania ofert 2015-07-22 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Dorota Woronicz, Anna Kazimierczyk
Tel./Fax tel 75/755 10 18 (19) wew. 20, fax 75/755 10 18 (19) wew. 15
Załączniki

 

139-15-N wynik

  139-15-N zestawienie propozycji cenowych

139-15-N zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

 

  SSTWiORB

139-15 - N załączniki edytowalne

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :