DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Naprawa, regulacja i czyszczenie wpustów burzowych w ciągu Dróg wojewódzkich na terenie powiatu wałbrzyskiego, świdnickiego i kłodzkiego z podziałem na zadania. CPV 45232410-9 Drukuj Email
z dnia: 2015-07-07
Nazwa zadania Naprawa, regulacja i czyszczenie wpustów burzowych w ciągu Dróg wojewódzkich na terenie powiatu wałbrzyskiego, świdnickiego i kłodzkiego z podziałem na zadania. CPV 45232410-9
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.140.2015
Termin składania ofert 2015-07-14 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złozenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Teresa Chmielnicka, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 167, 71 39 17 166; fax 71 39 17 110
Załączniki

  zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robot czyszczenie studzienek

zbiorcze zestawienie propozycji cenowych

 

2721_140_2015 info_o_wyborze 2015-07-29

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :