DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Publikacja artykułów promocyjnych w prasie regionalnej dotyczących projektów pn. 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów-Łagiewniki. 2. Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - Etap III. 3. Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie-Siechnice ( od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94. Projekty realizowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. CPV 79970000-4 Drukuj Email
z dnia: 2015-04-29
Nazwa zadania Publikacja artykułów promocyjnych w prasie regionalnej dotyczących projektów pn. 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów-Łagiewniki. 2. Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - Etap III. 3. Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie-Siechnice ( od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94. Projekty realizowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. CPV 79970000-4
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.101.2015
Termin składania ofert 2015-05-08 Po Terminie
Typ postępowania art. 4 ust 8
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Magda Stachera
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, 71 39 17 234, fax 71 39 17 110
Załączniki

101-15 zapytanie ofertowe

101-15 inf o wyborze-rpo

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037