DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Dostawa rur ocynkowanych na słupki do znaków drogowych dla poszczególnych Oddziałów Drogowych DSDiK we Wrocławiu. CPV 44.16.31.00-1 Drukuj Email
z dnia: 2015-04-14
Nazwa zadania Dostawa rur ocynkowanych na słupki do znaków drogowych dla poszczególnych Oddziałów Drogowych DSDiK we Wrocławiu. CPV 44.16.31.00-1
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.71.2015
Termin składania ofert 2015-04-21 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

71_2015 propozycja cenowa 15_04_2015

71_2015 propozycja cenowa 15_04_2015 wersja edytowalna

71_2015_zbiorcze zestawienie propozycji cenowych

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :