DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Uzupełnienie wybitych poboczy gruntowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 w km 0+000 - 18+700 odcinkami. CPV 45.23.31.42-8 Drukuj Email
z dnia: 2015-03-18
Nazwa zadania Uzupełnienie wybitych poboczy gruntowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 w km 0+000 - 18+700 odcinkami. CPV 45.23.31.42-8
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.70.2015
Termin składania ofert 2015-03-25 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71-39-17-172, 71-39-17-166, fax 71-39-17-110
Załączniki

  2721_70_2015 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej 2015-03-19

sst d-m-00_00_00 wymagania ogolne drogowe

sst d-06_03_01 scinka i uzupelnianie poboczy

2721_70_2015 zal_2-3 w_edyt 2015-03-19

 

2721_70_2015 zbiorcze zest_propozycji cen_2015-03-25

 

2721_70_2015 info_o_wyborze 2015-03-31

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :