DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa przepustu drogowego wraz z opracowaniem Dokumentacji w ciągu DW 346 w km 5.790 w miejscowości Kryniczno. CPV 71320000-7, 45000000-7 Drukuj Email
z dnia: 2015-03-05
Nazwa zadania Przebudowa przepustu drogowego wraz z opracowaniem Dokumentacji w ciągu DW 346 w km 5.790 w miejscowości Kryniczno. CPV 71320000-7, 45000000-7
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.58.2015
Termin składania ofert 2015-03-11 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złozenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Teresa Chmielnicka, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 167, 71 39 17 166; fax 71 39 17 110
Załączniki

 

58-15 -n zaproszenie

przedmiar robt pomocniczy

zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

informacja o wyborze propozycji cenowej

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :