DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Organizacja konferencji informacyjno-promocyjnej dla projektu „Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381-Etap III”. CPV 79952000-2. Drukuj Email
z dnia: 2015-02-26
Nazwa zadania Organizacja konferencji informacyjno-promocyjnej dla projektu „Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381-Etap III”. CPV 79952000-2.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.63.2015
Termin składania ofert 2015-03-03 Po Terminie
Typ postępowania Zapytanie ofertowe
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Magdalena Stachera
Tel./Fax 71 39 17 233, 71.39 17 234, fax, 71 39 17 110
Załączniki

 

 

informacja o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty

zaproszenie do skadania ofert

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :