DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Sprzedaż drewna opałowego 2015 Drukuj Email
z dnia: 2015-02-05
Nazwa zadania Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2015-02-17 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg publiczny ustny (licytacja)
Osoba do kontaktu Dział Obsługi Jednostki DSDiK
Tel./Fax 071/ 3917199
Załączniki

ogloszenie sprzedaz drewna 2015

umowa projekt sprzedaz drewna 2015

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :