DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Organizacja konferencji Drukuj Email
z dnia: 2015-02-03
Nazwa zadania Organizacja konferencji informacyjno-promocyjnej dla projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki” oraz konferencji informacyjno-promocyjnej dla projektu „Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w m. Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2015-02-06 20:09 Po Terminie
Osoba do kontaktu Magdalena Stachera, Beata Kozioł
Tel./Fax 71 39 17 234, 71 39 17 233
Załączniki

 

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

opis przedmiotu zamowienia_03_02

zaproszenie_do_skladania_ofert

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037