DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem. Drukuj Email
z dnia: 2014-12-02
Nazwa zadania Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.299.2014
Termin składania ofert 2014-12-08 12:00 Po Terminie
Typ postępowania art. 4 ust 8
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

299-14 n zakup komputerow

2721_299_2014 propozycja cenowa

299-14 n informacja o wyborze oferty

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :