DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Usługa dostępu do Internetu na lata 2015-2017. CPV 72.40.00.00-4 Drukuj Email
z dnia: 2014-12-01
Nazwa zadania Usługa dostępu do Internetu na lata 2015-2017. CPV 72.40.00.00-4
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.287.2014
Termin składania ofert 2014-12-09 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Teresa Chmielnicka, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 167, 71 39 17 166; fax 71 39 17 110
Załączniki

 

2721_287_2014 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej wersja edytowalna

zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

  ni-2721-287-2014-ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-propozycji-cenowej

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :