DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Naprawa uszkodzonych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346, 396, 336, 323, 324, 340. Drukuj Email
z dnia: 2014-11-13
Nazwa zadania Naprawa uszkodzonych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346, 396, 336, 323, 324, 340.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.252.2014
Termin składania ofert 2014-11-19 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowych
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

 

1_252_14_zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

1_252_14_specyfikacje

 

1_252_14_zbiorcze zestawienie propozycji cenowych

 

  1_252_14_informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037