DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 na odcinku 16+090 – 16+310 w m. Biskupice Oławskie. CPV 45.23.31.42-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-11-06
Nazwa zadania Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 na odcinku 16+090 – 16+310 w m. Biskupice Oławskie. CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.253.2014
Termin składania ofert 2014-11-12 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, 71 39 17 166; 71 39 17 110
Załączniki

 

2721-253-2014-zaproszenie-do-zlozenia-propozycji-cenowej

 

2721-253-2014 propozycja cenowa-edytowalna-www

2721-253-2014-kosztorys-ofertowy

 

 

2721-253-2014-specyfikacje-techniczne

  2721-253-2014-informacja-o-wyborze

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037