DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Publikacja artykułu promocyjnego w prasie regionalnej dotyczącego projektu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki”. Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Drukuj Email
z dnia: 2014-11-02
Nazwa zadania Publikacja artykułu promocyjnego w prasie regionalnej dotyczącego projektu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki”. Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.244.2014
Termin składania ofert 2014-11-07 Po Terminie
Typ postępowania zapytanie ofertowe
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

 

244_14_zapytanie ofertowe

1_244_14_zbiorcze zestawienie propozycji cenowych

244_14_uniewaznienie postepowania

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :