DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 w m. Góra , ul Starogórska. CPV 45.23.31.42-6 Drukuj Email
z dnia: 2014-10-22
Nazwa zadania Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 w m. Góra ul. Starogórska.CPV 45.23.31.42-6
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.242.2014
Termin składania ofert 2014-10-30 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Teresa Chmielnicka, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 167, 71 39 17 166; fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

stwiorb

zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

 

2721_242_2014 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

 

pytania i odpowiedzi 28 10 2014

informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :