DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie kanału odwadniającego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Lwówek Śląski. CPV 45.23.31.42-6 Drukuj Email
z dnia: 2014-10-21
Nazwa zadania Wykonanie kanału odwadniającego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Lwówek Śląski. CPV 45.23.31.42-6
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.233.2014
Termin składania ofert 2014-10-27 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złozenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Teresa Chmielnicka, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 167, 71 39 17 166; fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

zaproszenie do zozenia propozycji cenowej

rys zbrojenie oraz konstrukcja

 

zbiorcze zestawienie propozycji cenowych

informacja o wyborze propozycji cenowej

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :