DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont systemu odwodnienia w miejscowości Grodziec Mały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 321. CPV 45232452-5 Drukuj Email
z dnia: 2014-10-17
Nazwa zadania Remont systemu odwodnienia w miejscowości Grodziec Mały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 321. CPV 45232452-5
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.230.2014
Termin składania ofert 2014-10-23 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71-39-17-172, 71-39-17-166, fax 71-39-17-110
Załączniki

 

2721_230_2014 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej 2014-10-17

2721_230_2014 specyfikacje techniczne

2721_230_2014 zal_2-3 edyt 2014-10-17

 

2721_230_2014 info_o_wyborze 2014-11-06

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :