DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Montaż barier ochronnych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 w km 32.965 w miejscowości Oława na moście nad rzeką Odrą. Drukuj Email
z dnia: 2014-09-25
Nazwa zadania Montaż barier ochronnych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 w km 32.965 w miejscowości Oława na moście nad rzeką Odrą.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.216.2014
Termin składania ofert 2014-10-02 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

1_216_2014_zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

1_216_2014_specyfikacje

1_216_2014_propozycja cenowa edytowalna

 

1_216_2014_zbiorcze zestawienie propozycji cenowych

1_216_2014_informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :