DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 na terenie miasta Lubina w km 25+707 ÷ 29+146. CPV 45233290-8 Drukuj Email
z dnia: 2014-09-26
Nazwa zadania Wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 na terenie miasta Lubina w km 25+707 ÷ 29+146.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.207.2014
Termin składania ofert 2014-10-02 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, 71 39 17 166, 71 39 17 110
Załączniki

  2721-207-2014-zaproszenie-do-zlozenia-propozycji-cenowej-www

2721-207-2014 propozycja cenowa-edytowalna-www

2721-207-2014-kosztorys-ofertowy

2721-207-2014-umowa-wzor-www

2721-207-2014-zalaczniki-d-e-f-g

2721-207-2014--d-07-02-01

2721-207-2014--d-07-02-03

2721-207-2014--d-m-00-00-00

2721-207-2014-ark1-297x775

2721-207-2014-ark2-297x1200

2721-207-2014-ark22-297x910

2721-207-2014-ark23-297x910

2721-207-2014-ark3-297x1200

2721-207-2014-ark37-297x1100

2721-207-2014-ark37a-297x1100

2721-207-2014-ark38-297x1200

2721-207-2014-ark4-297x1200

2721-207-2014-ark41-297x990

2721-207-2014-ark42-297x1200

2721-207-2014-ark42a-297x865

  2721-207-2014-pyt-1-i-odp-www

  2721-207-2014-zbiorcze-zestawienie-propozycji-cenowych

  2721-207-2014-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-propozycji

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :