DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Opracowanie artykułu promocyjnego dot. projektu nr RPDS.03.01.00-02-009/12 „Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w miejscowości Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382” i opublikowanie w prasie regionalnej. Drukuj Email
z dnia: 2014-09-18
Nazwa zadania Opracowanie artykułu promocyjnego dot. projektu nr RPDS.03.01.00-02-009/12 „Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w miejscowości Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382” i opublikowanie w prasie regionalnej.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.202.2014
Termin składania ofert 2014-09-24 Po Terminie
Typ postępowania zapytanie ofertowe
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

 

202_14_informacja o wyborze

1_202_2014_zapytanie ofertowe

 

1_202_2014_lista propozycji cenowych

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :