DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont przepustu drogowego zlokalizowanego w drodze wojewódzkiej Nr 375 km 7+412 miejscowości Chwaliszów. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2014-09-16
Nazwa zadania Remont przepustu drogowego zlokalizowanego w drodze wojewódzkiej Nr 375 km 7+412 miejscowości Chwaliszów. CPV 45000000-7.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.200.2014
Termin składania ofert 2014-09-23 Po Terminie
Typ postępowania propozycja cenowa
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Marek Stojak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-238, 71 39-17-166, fax. 71 39-17-110
Załączniki

2721_200_2014 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

2721_200_2014 propozycja cenowa i kosztorys ofertowy - wersja edytowalna

 

 

2721_200_2014 zbiorcze zestawienie propozycji cenowych

2721_200_2014 informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037