DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont barier ochronnych stalowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-09-10
Nazwa zadania Remont barier ochronnych stalowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324. CPV 45233142-6.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.179.2014
Termin składania ofert 2014-09-19 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Małgorzata Piróg, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 390-88-28, 71 39-17-166, fax. 71 39-17-110
Załączniki

  2721_179_2014 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

2721_179_2014 propozycja cenowa i kosztorys ofertowy - wersja edytowalna

2721_179_2014 specyfikacje

 

2721_179_2014 zbiorcze zestawienie zlozonych propozycji cenowych

2721_179_2014 informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :