DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) pn. Budowa chodnika w miejscowości Jodłownik droga wojewódzka nr 384. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2014-08-19
Nazwa zadania Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) pn. Budowa chodnika w miejscowości Jodłownik droga wojewódzka nr 384. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.184.2014
Termin składania ofert 2014-08-26 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 171, - 166; 71 39 17110
Załączniki

 

2721-184-2014-zaproszenie-do-zlozenia-propozycji-cenowej

2721-184-2014-pfu

2721-184-2014-mapa

 

184-14 n informacja o wyborze oferty

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037