DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Naprawa systemu odwodnienia drogi wojewódzkiej Nr 375 m. Struga Drukuj Email
z dnia: 2014-08-07
Nazwa zadania Naprawa systemu odwodnienia drogi wojewódzkiej Nr 375 m. Struga
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.176.2014.AK
Termin składania ofert 2014-08-14 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk; Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 75/ 755-10-18; faks: 75/ 755-10-18 (wew.15)
Załączniki

 

 

Informacja o wyborze

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Załączniki edytowalne do propozycji cenowej

STWiORB

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :