DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 350 – ul. Widok w m. Bolesławiec. CPV 45233140-2. Drukuj Email
z dnia: 2014-08-06
Nazwa zadania Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 350 – ul. Widok w m. Bolesławiec. CPV 45233140-2.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.165.2014.AK
Termin składania ofert 2014-08-14 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Dorota Woronicz, Anna Kazimierczyk, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 75/ 75 510 18 (19), tel. 71/ 39 17 66, fax 75/ 75 510 18(19) wew. 15
Załączniki

 

Informacja o wyborze

 

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Tablica

Projekt budowlano-wykonawczy

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

 

Organizacja ruchu docelowego i zastępczego

Opinia geotechniczna

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037