DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont uszkodzonego muru oporowego zlokalizowanego na drodze wojewódzkiej Nr 385 w km 7+630 – 7+656 w miejscowości Włodowice wraz z opracowaniem dokumentacji. CPV 45.00.00.00-9 Drukuj Email
z dnia: 2014-08-01
Nazwa zadania Remont uszkodzonego muru oporowego zlokalizowanego na drodze wojewódzkiej Nr 385 w km 7+630 – 7+656 w miejscowości Włodowice wraz z opracowaniem dokumentacji. CPV 45.00.00.00-9
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.157.2014.AK
Termin składania ofert 2014-08-07 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk; Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 75/ 755-10-18; faks: 75/ 755-10-18 (wew.15)
Załączniki

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej

 

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Załączniki edytowalne do zaproszenia

Przedmiar robót - pomocniczy

Mapka sytuacyjna

ST

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037