DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Ścinka poboczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 odcinkami. CPV 45.23.31.41-9. Drukuj Email
z dnia: 2014-08-01
Nazwa zadania Ścinka poboczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 odcinkami. CPV 45.23.31.41-9.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.163.2014
Termin składania ofert 2014-08-05 Po Terminie
Typ postępowania art. 4 ust 8
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

163-14 scinka poboczy - zaproszenie

163-14 scinka poboczy informacja o wyborze

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :