DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Studium lokalizacji włączenia miasta Świdnica do linii kolejowej nr 274 oraz połączenia linii magistralnych 274 i 275 z budową przystanku kolejowego pod portem lotniczym Wrocław im. Mikołaja Kopernika. Drukuj Email
z dnia: 2014-07-28
Nazwa zadania Studium lokalizacji włączenia miasta Świdnica do linii kolejowej nr 274 oraz połączenia linii magistralnych 274 i 275 z budową przystanku kolejowego pod portem lotniczym Wrocław im. Mikołaja Kopernika.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.169.2014
Termin składania ofert 2014-08-05 Po Terminie
Typ postępowania zapytanie ofertowe
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

 

1_169_14_zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

1_169_14_propozycja cenowa edytowalna 

1_169_14_zmiana opisu przedmiotu zamowienia

1-169-14-wynik postepowania

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :