DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Naprawa elementów kanalizacji deszczowej w ciągu dróg wojewódzkich 366 m. Piechowice, 367 m. Mysłakowice, 328 m. Marciszów. CPV 45232410-9. Drukuj Email
z dnia: 2014-07-11
Nazwa zadania Naprawa elementów kanalizacji deszczowej w ciągu dróg wojewódzkich 366 m. Piechowice, 367 m. Mysłakowice, 328 m. Marciszów. CPV 45232410-9.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.158.2014.AK
Termin składania ofert 2014-07-17 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do zlożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Dorota Woronicz, Anna Kazimierczyk
Tel./Fax tel 75/755 10 18 wew. 20, 75/755 10 19 wew. 20, fax 75/755 10 18 wew. 15
Załączniki

 

158-14 - N informacja o wyborze

 

158-14-N Zaproszenie

 

158-14-N załączniki edytowalne

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :