DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem. Drukuj Email
z dnia: 2014-07-07
Nazwa zadania Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.159.2014
Termin składania ofert 2014-07-11 Po Terminie
Typ postępowania propozycja cenowa
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Agata Adamczyk
Tel./Fax 71 39-17-248, 71 39-17-236
Załączniki

2721_159_2014 informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej

2721_159_2014 propozycja cenowa zalaczniki 2 i 3 w wersji edytowalnej

2721_159_2014 propozycja cenowa

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :