DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie Dokumentacji, uzyskanie decyzji RDOŚ oraz pozwolenia na budowę i nadzór nad odtworzeniem siedliska typu 3150 (leżącego na obszarze Natura 2000) w okolicy Strachocina we Wrocławiu jako jednego z działań kompensacyjnych związanych z oddziaływaniem projektu „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej na 455 wraz z ich węzłami” na obszar PLH 020017 „Grądy w Dolinie Odry”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Drukuj Email
z dnia: 2014-06-29
Nazwa zadania Wykonanie Dokumentacji, uzyskanie decyzji RDOŚ oraz pozwolenia na budowę i nadzór nad odtworzeniem siedliska typu 3150 (leżącego na obszarze Natura 2000) w okolicy Strachocina we Wrocławiu jako jednego z działań kompensacyjnych związanych z oddziaływaniem projektu „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej na 455 wraz z ich węzłami” na obszar PLH 020017 „Grądy w Dolinie Odry”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.146.2014
Termin składania ofert 2014-07-04 Po Terminie
Typ postępowania zapytanie ofertowe
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

 

146_2014 uniewaznienie zapytania ofertowego

146_14_informacja o wyborze najbardziej korzystnej ekonomicznie i jakosciowo oferty

146_14_zapytanie ofertowe

146-14-zalaczniki do opisu przedmiotu zamowienia

146-14-zalacznik do opisu przedmiotu zamowienia - mapa

146-14-zalacznik do opisu przedmiotu zamowienia - mapa

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :