DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Dostawa siatki przeciwśnieżnej na potrzeby DSDiK we Wrocławiu z podziałem na 3 zadania. CPV 19520000- Drukuj Email
z dnia: 2015-08-03
Nazwa zadania Dostawa siatki przeciwśnieżnej na potrzeby DSDiK we Wrocławiu z podziałem na 3 zadania. CPV 19520000-
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.58.2015
Termin składania ofert 2015-08-18 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

  58_2015 ogloszenie o zamowieniu 04_08_2015

58_2015 siwz 04_08_2015

58_2015 specyfikacje techniczne 04_08_2015

58_2015 siwz wersja edytowalna 04_08_2015

58_2015 przedmiar 04_08_2015

58_2015 zbiorcze zestawienie ofert 18_08_2014

58_2015 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :