DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Dostawa kołków drewnianych (pali i zastrzałów) do poszczególnych Oddziałów Drogowych na terenie działania Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na zadania. CPV 03419100-1 Drukuj Email
z dnia: 2015-07-29
Nazwa zadania Dostawa kołków drewnianych (pali i zastrzałów) do poszczególnych Oddziałów Drogowych na terenie działania Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na zadania. CPV 03419100-1
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2721.158.2015
Termin składania ofert 2015-08-07 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Robert Troczyński
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

158-15 n zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

sst wymagania oglne

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

  158-2015 ogloszenie o wyborze oferty

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :