DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Leasing 2 szt. fabrycznie nowych samochodów typu furgon. CPV 34.11.00.00-2, 66.11.40.00-2. Drukuj Email
z dnia: 2015-07-14
Nazwa zadania Leasing 2 szt. fabrycznie nowych samochodów typu furgon.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.40.2015
Termin składania ofert 2015-08-12 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 3917233, 166, 71 39 17 110
Załączniki

  2720-40-2015-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-40-2015-siwz

2720-40-2015-opis-przedmiotu-zamowienia

  2720-40-2015-pytania1-2-10-11-i-odpowiedzi

2720-40-2015-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-24-07-2015

  2720-40-2015-pytania-3-4-5-6-7-8-9-12-i-odpowiedzi-www

2720-40-2015-siwz-po-zmianach-04-sierpnia

2720-40-2015-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-04-sierpnia

  2720-40-2015-ogloszenie-o-wyborze-oferty

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :