DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Dostawa słupków prowadzących U-1. CPV 34928460-0. Drukuj Email
z dnia: 2015-05-04
Nazwa zadania Dostawa słupków prowadzących U-1. CPV 34928460-0.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.28.2015
Termin składania ofert 2015-05-13 10:00 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Teresa Chmielnicka, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 167, 71 39 17 166; fax 71 39 17 110
Załączniki

 

ogloszenie o wyborze oferty

zbiorcze zestawienie ofert 13 05 2015r

 

 

28_2015 siwz wersja edytowalna

ogloszenie o zamowieniu 04 05 2015

secyfikacje techniczne

siwz

 

ogloszenie o zmianie ogloszenia 07 05 2015

zmiana tresci siwz 07 05 2015

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :