DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zakup paliw na zabezpieczenie potrzeb transportowych i sprzętowych DSDiK w roku 2015. Drukuj Email
z dnia: 2014-11-25
Nazwa zadania Zakup paliw na zabezpieczenie potrzeb transportowych i sprzętowych DSDiK w roku 2015.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.187.2014
Termin składania ofert 2014-12-05 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

 

187_14_ogloszenie o zamwieniu

187_14_siwz

187_2014 siwz edytowalna

187_14_odpowiedzi na pytania

 

187_14_otwarcie ofert

 

187_14_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :