DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Dostawa wraz z montażem punktowych elementów odblaskowych krawężnikowych oraz dostawa liniowego systemu odblaskowego (LDS) na drogach wojewódzkich nr 365, 366, 376 i 379. Drukuj Email
z dnia: 2014-11-25
Nazwa zadania Dostawa wraz z montażem punktowych elementów odblaskowych krawężnikowych oraz dostawa liniowego systemu odblaskowego (LDS) na drogach wojewódzkich nr 365, 366, 376 i 379.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.185.2014
Termin składania ofert 2014-12-04 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

 

185_14_ogloszenie o zamowieniu

185_14_siwz

185_2014 siwz edytowalna

  185_14_otwarcie ofert

 

185_14-ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037