DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Dostawa sprzętu klasy serwerowej oraz licencji oprogramowania. CPV 30233000-1 Drukuj Email
z dnia: 2014-10-17
Nazwa zadania Dostawa sprzętu klasy serwerowej oraz licencji oprogramowania. CPV 30233000-1
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.170.2014
Termin składania ofert 2014-10-27 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Teresa Chmielnicka, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 167, 71 39 17 166; fax 71 39 17 110
Załączniki

 

170- 2014-siwz wersja edytowalna

 

 

170-14 ogloszenie o zamowieniu

170-14 siwz

 

obowiazujacy zalacznik nr 2 arkusz kalkulacyjny 20 10 2014

zmina tresci siwz 20 10 2014

ogloszenie o wyborze oferty

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :