DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie powiatów: zgorzeleckiego, kamiennogórskiego, lwóweckiego i jeleniogórskiego w sezonach zimowych 2014/2015, 2015/2016. CPV 14410000-8. Drukuj Email
z dnia: 2014-08-20
Nazwa zadania Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie powiatów: zgorzeleckiego, kamiennogórskiego, lwóweckiego i jeleniogórskiego w sezonach zimowych 2014/2015, 2015/2016. CPV 14410000-8.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.130.2014.AK
Termin składania ofert 2014-09-30 12:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18(19) wew. 12, tel. 71 / 39 17 166, fax 75 / 75 510 18(19) wew.15
Załączniki

 

  130-14 Ogłoszenie o wyborze oferty 10.10.2014 r.

130-14 Informacja z otwarcia ofert 30.09.2014 r.

130-14 SIWZ z załącznikami Nr 1-7

   130-14 Załączniki Nr 1-6 (edytowalne)

130-14 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 20.08.2014 r.

  130-14 Ogłoszenie o zamówieniu 20.08.2014 r.

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037