DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Oznakowanie znakami zmiennej treści czterech przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich nr 324 w m. Góra przy ul. Jagiellonów, nr 384 w m. Łagiewniki przy ul. Jedności Narodowej, nr 382 w m. Piława Dolna przy szkole podstawowej, nr 374 w m. Strzegom przy al. Wojska Polskiego. CPV 34.92.21.00-7. Drukuj Email
z dnia: 2014-07-16
Nazwa zadania Oznakowanie znakami zmiennej treści czterech przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.107.2014
Termin składania ofert 2014-07-24 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166, 71 39 17 110
Załączniki

 

zbiorcze zestawienie ofert 24 07 2014

 

 

2720-107-2014-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-107-2014-siwz

 

107-14 informacja o wyborze oferty

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :