DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Dostawa rur ocynkowanych na słupki do znaków drogowych dla poszczególnych Oddziałów Drogowych DSDiK we Wrocławiu. CPV 44163100-1. Drukuj Email
z dnia: 2014-06-25
Nazwa zadania Dostawa rur ocynkowanych na słupki do znaków drogowych dla poszczególnych Oddziałów Drogowych DSDiK we Wrocławiu. CPV 44163100-1.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.88.2014.AK
Termin składania ofert 2014-07-03 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18(19), tel. 71 / 39 17 166, fax 75 / 75 510 18(19) wew. 15
Załączniki

 

88-14 wynik

88-14-Informacja z otwarcia ofert  03.07.2014 r.

 

88-14 Ogłoszenie o zamówieniu 25.06.2014 r.

88-14 SIWZ 25.06.2014 r.

88-14 Załączniki Nr 1-7 do SIWZ

88-14 Załączniki Nr 1-6 do SIWZ edytowalne

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037