DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg prowadzonego przez Oddział Drogowy Wądroże Wielkie, Rudna, Chocianów. Drukuj Email
z dnia: 2014-06-09
Nazwa zadania Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.84.2014
Termin składania ofert 2014-07-22 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

84_14_ogloszenie o zamowieniu

84_14_sprostowanie ogloszenia o zamowieniu

84_14_siwz

84_14_edytowalny formularz oferty

 

84_14_otwarcie ofert

84_14_wynik postepowania

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037