DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Dostawa kruszywa naturalnego do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na Oddziały Drogowe w Chocianowie , Rudnej, Wądrożu Wielkim. Drukuj Email
z dnia: 2014-06-03
Nazwa zadania Dostawa kruszywa naturalnego do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na Oddziały Drogowe w Chocianowie , Rudnej, Wądrożu Wielkim.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NP.2720.83.2014
Termin składania ofert 2014-06-13 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik/ Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

 

83_14_ogloszenie o zamowieniu

83_14_siwz

83_14_edytowalny formularz oferty

83_14_otwarcie ofert

83_14-ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :