DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Dostawa pionowych znaków drogowych oraz słupków. Drukuj Email
z dnia: 2014-04-17
Nazwa zadania Dostawa pionowych znaków drogowych oraz słupków. CPV 34992200-9.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy IZ.2720.63.2014
Termin składania ofert 2014-04-30 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax. 71 39-17-110
Załączniki

63-2014-ogloszenie o zamowieniu

63-2014-siwz

63-2014-siwz wersja edytowalna

63-2014-specyfikacje techniczne

63-2014-odpowiedzi na pytania 23-04-2014

63-2014-ogloszenie o zmianie ogloszenia 25-04-2014

63-2014-odpowiedz na pytanie 25-04-2014

63-2014-zbiorcze zestawienie ofert

63-2014-ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :