DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Dostawa oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego dla DSDiK we Wrocławiu. CPV 34992200-9 Drukuj Email
z dnia: 2014-03-19
Nazwa zadania Dostawa oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego dla DSDiK we Wrocławiu. CPV 34992200-9
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy IZ.2720.36.2014
Termin składania ofert 2014-04-09 10:00 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Teresa Chmielnicka, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 167, 71 39 17 166; fax 71 39 17 110
Załączniki

36-14 ogloszenie o zamowieniu

36-14-siwz wersja edytowalna

siwz

specyfikacje techniczne

 

ogloszenie o zmianie ogloszenia 24 03 2014

pytania i odpowiedzi 24 03 2014

obowizujacy zacznik nr 2 formularz cenowy 24 03 2014

  

ogloszenie o zmianie ogloszenia 28 03 2014

pytania i odpowiedzi 28 03 2014

obowiazujcy zalacznik nr 2 formularz cenowy 28 03 2014

 

ogloszenie o zmianie ogloszenia 04 04 2014

obowiazujacy zalacznik nr 2 formularz cenowy 04 04 2014

pytania i odpowiedzi 04 04 2014

 

zbiorcze zestawienie ofert 09 04 2014

ogloszenie o wyborze oferty

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037