DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zakup wraz z dostawą kruszywa naturalnego do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie powiatów jeleniogórskiego i lwóweckiego, w sezonie zimowym 2013/2014 w podziale na zadania. CPV 14211000-3 Drukuj Email
z dnia: 2014-02-13
Nazwa zadania Zakup wraz z dostawą kruszywa naturalnego do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie powiatów jeleniogórskiego i lwóweckiego, w sezonie zimowym 2013/2014 w podziale na zadania. CPV 14211000-3
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy IZ.2720.11.2014.AK
Termin składania ofert 2014-02-21 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18 (19) wew. 12, tel. 71 / 39 17 166, fax 75 / 75 510 18 (19) wew. 15
Załączniki

 

  11-14-Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (10.03.2014 r.)

 

11-14 Informacja z otwarcia ofert (21.02.2014 r.)

11-14 Ogłoszenie o zamówieniu (13.02.2014 r.)

 

11-14 SIWZ

11-14 Załączniki Nr 1-5 do SIWZ (edytowalne)

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :